Rejestracja

Lekarz rodzinny
Lekarze specjaliści
Poradnia Medycyny Pracy

?>

Lekarz rodzinnyRejestracja i informacje


tel. 67 259 71 12Opiekę nad rodziną sprawuje:

Lekarz rodzinny Wałcz
Lek.med. Danuta Charkiewicz Templin
- lekarz medycyny pracy


Co nas wyróżnia:
- Kompleksowa opieka nad pacjentem
- Kameralna, rodzinna atmosfera
- Doświadczona i dobrze wyszkolona kadra
- Wysoki standard świadczonych usług
- Realizujemy programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
- Nie oszczędzamy na niezbędnych badaniach diagnostycznych
- Możliwość zarejestrowania się na określony dzień i godzinę
- Lekarz jest zawsze dostępny - zapewniamy ciągłość pracy gabinetów lekarza rodzinnego oraz gabinetu zabiegowego od godz. 8.00 do 18.00.

Wszystkie usługi, które są objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są bezpłatnie.
Skierowania do specjalistów wystawione w naszej przychodni mogą być realizowane w całej Polsce na ogólnie przyjętych zasadach.

Warunkiem bezpłatnego korzystania z naszych usług jest złożenie deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki oraz okazanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury itp.).

W ramach tej umowy pacjent wybierający swojego lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środowiskową jest objęty bezpłatną opieką medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia zagrażającego życiu należy kontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym tel. 999 lub 112.

Wszelkie formalności, w tym zmianę (wybór) lekarza rodzinnego mogą Państwo załatwić na miejscu w naszej przychodni.
  • Zobacz też: