Kinezyterapia

Kinezyterapia jest rehabilitacją ruchową. Kinezyterapia najczęściej jest stosowana w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej oraz przed porodem.

Obecnie Kinezyterapię dzieli się na:

  • miejscową: w której wszystkie oddziaływania dotyczą bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, a ich dobór zależy od stanu funkcjonalnego i zamierzonego

  • celu: w której w skład wchodzą ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne, samowspomagane w odciążeniu, z oporem, synergistyczne, oddechowe, relaksacyjne PIR-y poizometryczna relaksacja mięśni i pionizacja i nauka chodzenia

  • ogólną: obejmujące ćwiczenia nieobjętych chorobą części ciała, ogólnokondycyjne, gimnastykę poranną, ćwiczenia w wodzie oraz sport inwalidów