Jak wybrać lub zmienić lekarza rodzinnego
Jak przygotować się do wizyty ...
Klauzula informacyjna (RODO)

Kontakt
Rejestracja
Nocna i świąteczna opieka lekarska

Lekarze rodzinni
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny
Poradnie specjalistyczne
( NFZ )
Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )
Medycyna pracy

?>

Jak przygotować się do wizyty u lekarza specjalisty

Prosimy o zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów:
- dowód osobisty,
- dowód potwierdzający podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury),
- skierowanie na konsultację,
- wyniki zaleconych badań diagnostycznych, analitycznych,
- zdjęcia rentgenowskie
- karty informacyjne z leczenia szpitalnego itp.
- wykaz przyjmowanych leków wraz z dawkowaniem

Przestrzeganie higieny osobistej oraz utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia. Dobrą praktyką jest umycie się przed wizytą i założenie czystej bielizny.

Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Prosimy o wyłączenie telefonu komórkowego przed wejściem do gabinetu.

Przypominamy:
Pacjent, który nie może stawić się w przychodni w terminie udzielenia świadczenia lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym rejestrację.

Dodatkowe zalecenia przy wizycie w poradniach, gdzie standardowo wykonywane jest USG:


Poradnia Urologiczna - wskazany "pełny" pęcherz.
Pracownia USG - wskazany "pełny" pęcherz
  • Zobacz też: