Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach publicznych POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie lekarza POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 99 589 028,57 zł

Grantobiorca: Włodzimierz Maniszewski
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne 'Puls’ w Wałczu