CERTYFIKAT systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

BPIC Sp. z o. o. niniejszym poświadcza, że
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE „PULS”
UL. BUDOWLANYCH 10,78-600 WAŁCZ, POLAND
Stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015, w zakresie:

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE, MEDYCYNA SZKOLNA, PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA, AMBULATORYJNA I DOMOWA REHABILITACJA MEDYCZNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ZAKRESIE USG I RTG, AMBULATORYJNA OPIEKA LEKARSKA W ZAKRESIE NEUROLOGII, KARDIOLOGII, ORTOPEDII I PRELUKSACJI, ONKOLOGII, UROLOGII, CHORÓB PŁUC, DERMATOLOGII, CHIRURGII NACZYŃ, CHIRURGII DZIECIĘCEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, LARYNGOLOGII, LOGOPEDII, OKULISTYKI, CHORÓB TARCZYCY, REUMATOLOGII, MEDYCYNY PRACY, DIETETYKI I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Numer Certyfikatu: 0551a/2020
Data Wydania: 2022/09/23
Ważny od: 2022/09/23
Ważny do: 2023/08/10
Data rejestracji: 2014/08/14

Zastępuje certyfikat: 0551/2020, z dnia: 2020/08/10

Certyfikat został wydany przez:

BPIC Sp. z o. o.
ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
NIP: 701-018-86-35
info@bpic.eu
www.bpic.pl

Certyfikat został podpisany przez:

dr. Krystynę Stephens – Prezes Zarządu