Kilka słów o firmie
Kontakt
Dyplomy i wyróżnienia
Certyfikaty
Wyślij swoją opinię
Zasady przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna (RODO)

Wiadomości
Nowoczesne metody rehabilitacji

Prawa pacjenta
Obowiązki pacjenta

PORADNIE LEKARSKIE
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA
DIAGNOSTYKA - BADANIA
MEDYCYNA PRACY
REHABILITACJA
ĆWICZENIA GRUPOWE

Zobacz najnowsze ...

Przydatne adresy

?>

Zasady przetwarzania danych osobowych(zgodne z art. 5. RODO)

Zachowanie poufności danych jest dla Centrum Medyczo-Rehabilitacjne "PULS" niezwykle ważne. Chcemy, aby każdy nasz pacjent wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczo-Rehabilitacjne "PULS", 78-600 Wałcz, ul .Budowlanych 10, NIP 764 179 89 98

2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

3. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy naszej firmy. Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami

4. Dane osobowe Pacjentów są zbierane w celu realizacji usług medycznych.

5. Dane osobowe są zbierane w celu potwierdzenia zaplanowanych usług medycznych i umożliwiają kontakt z pacjentami. Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu realizacji usług medycznych, informacji o ewentualnych zmianach zaplanowanych usług medycznych oraz w celu informowania Cię o szczegółach dotyczących świadczonych usług medycznych w naszej Przychodni, a także o nowych usługach wprowadzanych przez naszą Przychodnię.

6. Dane osobowe są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne, aby realizować cele ich przetwarzania. Dane, które nam przekazałeś : PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu,

7. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

8. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Pacjenta. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na inspektor@pul-walcz.pl

9. Na ten sam adres prosimy o maila w sprawie poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne lub wymagają uzupełnienia.

10. Czas przechowywania danych powiązany jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, jak również Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Pacjent w każdym czasie ma prawo usunięcia swoich danych z bazy danych Przychodni ("prawo do bycia zapomnianym"). Aby to zrobić, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na inspektor@pul-walcz.pl

12. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem użyciem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

Administrator danych osobowych: Centrum Medyczo-Rehabilitacjne "PULS"

Inspektor ochrony danych osobowych:
Marzena Stolerzewska
tel. 67 259 71 23
e-mail : inspektor@pul-walcz.pl