Jak wybrać lub zmienić lekarza rodzinnego
Jak przygotować się do wizyty ...
Klauzula informacyjna (RODO)

Kontakt
Rejestracja
Nocna i świąteczna opieka lekarska

Lekarze rodzinni
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny
Poradnie specjalistyczne
( NFZ )
Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )
Medycyna pracy

?>

PORADNIE SPECJALISTYCZNE NFZ

Porady w ramach NFZ i odpłatne
Konieczna jest wcześniejsze rejestracja
Rejestracja telefoniczna Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "PULS"
Nasi pacjenci mogą osobiście lub telefonicznie zarejestrować się do wszystkich poradni działających w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne \"PULS\".
We wczesnych godzinach porannych może się zdarzyć, że wszystkie linie telefoniczne są zajęte.
O tej porze prosimy o ograniczenie się do telefonów w sprawie nagłych zachorowań.
Ponad 90% wizyt to wizyty planowe. W większości wypadków wizyty do specjalistów umawiane są z wyprzedzeniem, zatem najlepszą porą na telefoniczne umówienie się są godziny południowe aż do godziny 18.00, kiedy personel jest mniej obciążony obowiązkami.

tel. 67 259 71 11/12

PORADNIA UROLOGICZNA

Choroby układu moczowego u kobiet i mężczyzn.
Choroby męskich narządów płciowych. Badania uroflowmetryczne.


- lekarz specjalista urolog dr n.med. Mariusz Strojny
- lekarz specjalista urolog Włodzimierz Maniszewski

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

- lekarz specjalista neurolog Henryk Reut


Wizyty prywatne - rejestracja pod nr

tel. 514 229 322
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

- lekarz specjalista lekarz specjalista ortopeda Janusz Naumczyk

PORADNIA KARDIOLOGICZNA


Choroby serca i naczyń krwionośnych.

- lekarz specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych Robert Waśkowiak

PORADNIA ONKOLOGICZNA

(nie są wymagane skierowania!)
Porady lekarskie z zakresu onkologii.
- lekarz specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej Jacek Sokołowski

PORADNIA PULMONOLOGICZNAChoroby płuc i układu oddechowego. Spirometria. Testy alergiczne.
- lekarz specjalista pulmonolog, internista Dariusz Olechnowicz

PORADNIA LOGOPEDYCZNALeczenie wad wymowy u dzieci i dorosłych.
- specjalista logopeda mgr Beata Kukawka

PORADNIA GINEKOLOGICZNA


Współpracujemy z:
www.profemina.com.pl
  • Zobacz też: